Maternal effects in zooplankton consumers are not only mediated by direct but also by indirect effects of phosphorus limitation

L. Zhou (Co-auteur), S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
58 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maternal effects in zooplankton consumers are not only mediated by direct but also by indirect effects of phosphorus limitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology