Maternal transfer of androgens in eggs is affected by food supplementation but not by predation risk

Chiara Morosinotto, Robert L. Thomson, Suvi Ruuskanen, Erkki Korpimäki, Esa Lehikoinen, Erich Möstl, Toni Laaksonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)629-641
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Avian Biology
Volume47
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 feb. 2016

Citeer dit