Mating genes in Calonectria and evidence for a heterothallic ancestral state

J.Q. Li, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield, I. Barnes, A. Fourie, P.W. Crous, S.F. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mating genes in Calonectria and evidence for a heterothallic ancestral state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences