Mating-type locus rearrangements and shifts in thallism states in Citrus-associated Phyllosticta species

Desirrê Alexia Lourenço Petters-Vandresen, Bruno Janoski Rossi, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous, Marcos Antonio Machado, Eva H. Stukenbrock, Chirlei Glienke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mating-type locus rearrangements and shifts in thallism states in Citrus-associated Phyllosticta species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences