Maurolicus muelleri, het Lichtend sprotje, in Nederland (Teleostei Gonostomidae). (Maurolicus muelleri, in the Netherlands (Teleostei, Gonostomidae))

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)255-261;282
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume71
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit