Maximized PUFA measurements improve insight in changes in fatty acid composition in response to temperature

C. Van Dooremalen, R. Pel, J. Ellers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximized PUFA measurements improve insight in changes in fatty acid composition in response to temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds