Maximum human lifespan will increase to 125 years

J.A.A. de Beer, A. Bardoutsos, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Brief Communications Arising: arising from X. Dong, B. Milholland & J. Vijg Nature 538, 257–259 (2016); doi:10.1038/nature19793. Comments by: Beer, J.A.A. de, Bardoutsos, A. & Janssen, F. (2017).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E16-E17
TijdschriftNature
Volume546
Nummer van het tijdschrift7660
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 jun. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximum human lifespan will increase to 125 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit