Maximum human lifespan will increase to 125 years

J.A.A. de Beer, A. Bardoutsos, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximum human lifespan will increase to 125 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology