Meaning and Perspectives in the Digital Humanities. A White Paper for the establishment of a Center for Humanities and Technology (CHAT).

S. Wyatt, David Millen

  Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

  45 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  UitgeverijKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit