Meaningful Silence? Alexander W. Byvanck and his Attitude Towards the Archaeology of Fascist Rome

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-263
TijdschriftFragmenta: journal of the Royal Netherlands Institute in Rome
Volume2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit