Measured and numerically partitioned phytoplankton spectral absorption coefficients in inland waters

Y. Zhang, M. Liu, M.A. Van Dijk, G. Zhu, Z. Gong, Y.M. Li, B. Qin

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Measured and numerically partitioned phytoplankton spectral absorption coefficients in inland waters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology