Measurement of nitrate gradients with an ion selective microelectrode

D. De Beer, J.P.R.A. Sweerts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  72 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)351-356
  TijdschriftAnalytica Chimica Acta
  Volume219
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit