Measuring Cerebellar Processing and Sensorimotor Functions in Non-Human Primates

Nico A. Flierman, Eric Avila, Chris I. De Zeeuw, Aleksandra Badura*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring Cerebellar Processing and Sensorimotor Functions in Non-Human Primates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology