Measuring giants and dwarfs: Assessing the quality of economists

H. P. Van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring giants and dwarfs: Assessing the quality of economists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering & Materials Science