Measuring mate preferences: Absolute and comparative evaluation of potential partners

Lies Zandberg (Co-auteur), Camilla A. Hinde, Kees van Oers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring mate preferences: Absolute and comparative evaluation of potential partners'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology