Measuring Nucleosome Assembly Activity with the Nucleosome Assembly and Quantification (NAQ) Assay

Francesca Mattiroli, Yajie Gu, Karolin Luger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring Nucleosome Assembly Activity with the Nucleosome Assembly and Quantification (NAQ) Assay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds