Measuring selection on quantitative characters - a discussion of some problems and merits of the quantitative genetic approach, applied to plant-populations

P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-98
  TijdschriftEvolutionary Trends in Plants
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit