Measuring selection on quantitative characters: a discussion of some problems and merits of the quantitative genetic approach, applied to plant population

P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-98
  TijdschriftGrassland Species Research Group publication
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit