Measuring shared responses across subjects using intersubject correlation

Samuel A Nastase, Valeria Gazzola, Uri Hasson, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

163 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring shared responses across subjects using intersubject correlation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences