Measuring syntactic variation in Dutch dialects

M.R. Spruit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)493-506
TijdschriftLLC: the journal of digital scholarship in the humanities
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit