Mechanism of antibacterial activity of the white-rot fungus Hypholoma fasciculare colonizing wood

W. De Boer, L.B. Folman, P.J.A. Klein Gunnewiek, T. Svensson, D. Bastviken, G. Oberg, J.C. Del Rio, L. Boddy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanism of antibacterial activity of the white-rot fungus Hypholoma fasciculare colonizing wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences