Mechanisms controlling greenhouse gas emissions from soils: Special Issue

P.J. Kim, P.L.E. Bodelier, Y. Lu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftGeoderma
Volume259-260
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit