Mechanisms of family formation: an application of Hidden Markov Models to a life course process

Y. Han, A.C. Liefbroer, C. Elzinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms of family formation: an application of Hidden Markov Models to a life course process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences