Mechanisms of invasion resistance of aquatic plant communities

Antonella Petruzzella (Co-auteur), J. Manschot, Casper van Leeuwen, B.M.C. Grutters, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms of invasion resistance of aquatic plant communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology