Mechanisms of ocular dominance plasticity in the mouse visual cortex.

J.P. Sommeijer

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, A.B., Promotor, Externe Persoon
  • Levelt, C.N., Promotor
Datum van toekenning20 nov. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit