Mechanisms of speed encoding in the human middle temporal cortex measured by 7T fMRI

Anna Gaglianese, Alessio Fracasso, Francisco G Fernandes, Ben Harvey, Serge O Dumoulin, Natalia Petridou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms of speed encoding in the human middle temporal cortex measured by 7T fMRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences