Mechanosensitive systems at the cadherin-F-actin interface

S. Huveneers, J. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanosensitive systems at the cadherin-F-actin interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences