MEDCAP; Medische hulp in Vietnam uit militair-politieke overwegingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit