Media en tolerantie in de Republiek der Letteren. De discussie over Isaac de La Peyrère (ca. 1596-1676) en zijn Prae-Adamitae

H.J.M. Nellen, D.K.W. van Miert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-19
Aantal pagina's17
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit