Medical professionals: Forerunners in the mortality decline in the Netherlands?

F van Poppel, Mart van Lieburg, Fred van Lieburg, F.G. Hoekstra, Frans Verkade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPopulation
StatusIn voorbereiding - 2016

Citeer dit