Medullated nerve fibers. A sign of multiple basal cell nevi (Gorlin's) syndrome

P.T.V.M. de Jong, B. Bistervels, J. Cosgrove, G. de Grip, A. Leys, M. Goffin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

143 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1833-1836
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume103
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit