Meer dan prulregels en onuitgegeven verontwaardiging: Nederlands literair protest in de Napoleontische tijd [Review of: L. Jensen, Verzet tegen Napoleon]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)153-155
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume127
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit