Meer inclusiviteit vergt aanpassing economengilde [column]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume107
Nummer van het tijdschrift4811
StatusGepubliceerd - 14 jul. 2022

Citeer dit