Meertalige school in Friesland als voorbeeld van tto

A.M.J. Riemersma, R.J. Jonkman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-43
Aantal pagina's2
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume96
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit