Meertens Instituut: variatielinguïstiek on-line

B.L. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)181-186
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume5.2
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit