"Meest alle van best mahoniehout vervaardigd". Het kabinet van filosofische instrumenten van de Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam, 1761-1828

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)63-103
Aantal pagina's41
TijdschriftDoopsgezinde Bijdragen: nieuwe reeks
Volume34 (2008)
StatusGepubliceerd - 2009

Keywords

  • Mennonites
  • scientific instruments
  • Amsterdam

Citeer dit