Meeting Report: Aging of the Brain and Senile Dementia

E. Fliers, W.A. van Gool, F.P.A.J. van Haaren, M. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-344
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume6
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit