Megaconidia as an additional taxonomic character in Cylindrocladium, with a note on Cylindrocladiopsis

P.W. Crous, K.A. Seifert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-62
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit