Meiobenthic distribution and nematode community structure in five European estuaries

K.E.R. Soetaert, M. Vincx, J. Wittoeck, M. Tulkens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185-206
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume311
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit