Meiobenthos as a tool in the assessment of marine environmental quality

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

173 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)182-187
TijdschriftRapports et Procès-verbaux des Réunions / Conseil Permanent International pour l'Exploration de la Mer
Volume179
StatusGepubliceerd - 1980
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit