Meiobenthos of a sublittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea.

K.A. Willems, M. Vincx, D. Claeys, C. Vanosmael, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)535-548
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit