Meiofauna of a deep-sea transect off Corsica.

K. Soetaert, C.H.R. Heip, M. Vincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)323-324
TijdschriftAnnales de la Société Royale Zoologique de Belgique
Volume114
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit