Melatonin and bright-light treatment for rest-activity disruption in institutionalized patients with Alzheimer's disease.

G.A. Dowling, R.L. Burr, E.J.W. van Someren, E.M. Hubbard, J.S. Luxenberg, J. Mastick, B.A. Cooper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-246
TijdschriftJournal of the American Geriatrics Society
Volume56
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit