Melatonin sees the light: blocking GABA-ergic transmission in the paraventricular nucleus induces daytime secretion of melatonin

A. Kalsbeek, M.L. Garidou, I.F. Palm, J. van der Vliet, V. Simonneaux, P. Pévet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3146-3154
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit