Melodic similarity among folk songs: An annotation study on similarity-based categorization in music

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

853 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-339
TijdschriftMusicae Scientiae
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit