Melodiegelijkenissen opsporen met algoritme: Artificiële Intelligentie achter de Liederenbank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftE-data & Research
Volume14
Nummer van het tijdschrift01
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit