Membraneless organelles in cell biology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)885-886
Aantal pagina's2
TijdschriftTraffic
Volume20
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit