Memorialising Europe. Revitalizing and Reframing a "Christian" Continent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-33
TijdschriftAnthropological Journal of European Cultures
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit