Memorializing Traumatic Death

P.J. Margry, C. Sánchez-Carretero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

515 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftAnthropology Today
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit

Margry, P. J., & Sánchez-Carretero, C. (2007). Memorializing Traumatic Death. Anthropology Today, 23(3), 1-2.