Memorials as Healing Places: A Matrix for Bridging Material Design and Visitor Experience

Brady Wagoner, Ignacio Bresco, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftInternational Journal of Environmental Research and Public Health
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2022

  Citeer dit